Activități eligibile pentru a obține finanțarea prin programul Bucharest Startup City

Pentru a obține finanțarea prin programul Bucharest Startup City firma trebuie să își desfășoare activitatea în Municipiul București în unul dintre următoarele sectoare de activitate: Industrii Creative și Programare IT, producție, servicii sau comerț. Lista codurilor CAEN eligibile poate fi consultată aici: Programul Bucharest Startup City coduri CAEN

Finanțarea se poate obține pentru un singur cod CAEN, dar firma poate să autorizeze și să desfășoare activitate pe mai multe coduri CAEN în același timp.Pentru a avea șansele mari de a obține finanțarea de 50.000 euro activitatea desfășurată trebuie să facă parte din sectorul industriilor creative.

Codurile CAEN ce fac parte din sectorul Industriilor creative sunt:

5811    Activitati de editare a cartilor

5812    Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813    Activitati de editare a ziarelor

5814    Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819    Alte activitati de editare

5821    Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829?  Activitati de editare a altor produse software

5911    Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912    Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913    Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914    Proiectia de filme cinematografice

5920    Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6202    Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

6203    Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209    Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311    Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312    Activitati ale portalurilor web

6391    Activitati ale agentiilor de Stiri

6399    Alte activitati de servicii informationale n.c.a

7111    Activitati de arhitectura

7112    Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120    Activitati de testari si analize tehnice

7211    Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

7219    Cercetare-dezvoltare in alte Stiinte naturale si inginerie

7220    Cercetare-dezvoltare in Stiinte sociale si umaniste

7311    Activitati ale agentiilor de publicitate

7312    Servicii de reprezentare media

7320    Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410    Activitati de design specializat

7420    Activitati fotografice

7430    Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

7490    Alte activitati profesionale, Stiintifice si tehnice n.c.a cu anumite exceptii

8510    Invatamant prescolar

8520    Invatamant primar

8531    Invatamant secundar general

8532    Invatamant secundar, tehnic sau profesional

8541    Invatamant superior non-universitar

8542    Invatamant superior universitar

8551    Invatamant in domeniul sportiv si recreational

8552    Invatamant in domeniul cultural(limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553    Scoli de conducere (pilotaj)

8559    Alte forme de invatamant n.c.a.

8560    Activitati de servicii suport pentru invatamant

8610    Activitati de asistenta spitaliceasca

8621    Activitati de asistenta medicala generala

8622    Activitati de asistenta medicala specializata

8623    Activitati de asistenta stomatologica

8690    Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710    Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720    Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730    Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru personae aflate in incapacitate de a se ingriji singure

8790    Alte activitati de asistenta sociala cu cazare n.c.a.

9001    Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002    Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

9003    Activitati de creatie artistica

9004    Activitati de gestionare a salilor de spectacole

9101    Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102    Activitati ale muzeelor

9103    Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9104    Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

9311    Activitati ale bazelor sportive

9312    Activitati ale cluburilor sportive

9313    Activitati ale centrelor de fitness

9319    Alte activitati sportive

9321    Balciuri si parcuri de distractii

9329    Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *